Visat samband mellan musik och hälsa

Många har nog upplevt att de blivit på lite bättre humör av att sätta på en låt med sin favoritartist. Nu är det också vetenskapligt bevisat att vi faktiskt mår bättre av att lyssna på musik. Enligt en ny avhandling i psykologi från Göteborgs Universitet har man lyckats visa att stresshormonet kortisol minskas i kroppen när vi hör musik. Även om resultatet blev ännu bättre när försökspersonerna själva fick välja vilken musik de lyssnade på, så påverkades humöret bara av att man omgavs av någon typ av musik. I studien så fick 207 personer uppgiften att skriva en dagbok om en dag i sitt liv, för att sedan dela in dagen i olika delar. Efteråt fick de svara på frågor om de olika delarna av dagen, och det visade sig då att de upplevde mer positiva känslor vid de tillfällen då de lyssnade på musik.

effects-of-music

 

Stresshormonet kortisol minskas av musik
I avhandlingens andra del så ville man mäta nivåerna av stresshormonet kortisol i samband med att man lyssnar på musik. En grupp människor fick i uppgift att under en veckas tid sätta sig att vila i 30 minuter efter att de kommit hem från jobbet. Under de följande tre veckorna skulle de sätta sig ner och vila samtidigt som de lyssnade på musik. Under samma veckor fick en kontrollgrupp i uppgift att sätta sig ner och ta det lugnt efter arbetsdagen, men utan att lyssna på musik. När man sedan utvärderade hur de här personerna mådde under den här tiden, så visade det sig att de upplevde ett ökat välbefinnande när de fick lyssna på musik, och dessutom att stresshormonet kortisol minskade i samband med musiklyssning.

En tes som får stöd av andra undersökningar
Tesen att musik kan göra underverk för hälsan bekräftas också av andra studier. I Helsingfors och Jyväskylä har neurologisk forskning visat att musik faktiskt kan vara bättre för hälsan än idrott. Utan att veta varför så har man kunnat bevisa att musik aktiverar alla delar av hjärnan och kan användas för att bota till exempel depression och sömnlöshet. Det har också visat sig att effekterna blir ännu större när patienterna får välja sin egen favoritmusik. Enligt tidigare undersökningar av hjärnaktivitet hos möss, så har man upptäckt att klassisk musik i regel fungerar bättre än popmusik. Särskilt förtjusta var mössen i Verdis opera ”La Traviata”

meeta