Musik påverkar hur vi handlar

Vi vill gärna tro att vi har full kontroll över vårt eget beteende, och att alla val vi gör när vi handlar är fullt medvetna val. Flera studier och ny forskning visar dock att vi påverkas undermedvetet av musik i stor utsträckning – särskilt när vi handlar.

Genom att spela en viss sorts musik kan en butik eller ett café till exempel rikta sig mot en särskild målgrupp. Människor identifierar sig med andra utifrån faktorer som kläder och musik, och en särskild musikgenre kan därför skapa samhörighet mellan kunden och butikspersonalen – vilket i sin tur ökar köpglädjen. Vilken typ av musik som är bäst för att få sina kunder att handla beror alltså på vilken målgrupp man riktar sig till. En av de nya studierna genomfördes till exempel i en vinbutik, där det visade sig att kunderna köpte dyrare viner när de spelade klassisk musik – sannolikt för att den klassiska musiken ger sofistikerade associationer. En annan studie, i en annan vinbutik, visade att kunderna köpte tyskt vin när de hörde blåsmusik (det vill säga typiskt tysk musik) och franskt vin när de hörde dragspelsmusik (det vill säga typiskt fransk musik).

Musik påverkar hur vi handlar

 

Också musikens tempo spelar roll. Forskning visar att vi stannar längre i butiker och på restauranger om de spelar långsam musik, något som utnyttjas i till exempel dagligvaruhandlar och på finare restauranger. På snabbmatsrestauranger spelas istället musik i högt tempo, för att gästerna ska tugga snabbare och därmed lämna bord fria till nya gäster snabbare.

Det alla studier var eniga om var dock att det alltid är bättre att spela musik i butiken än att låta tystnad råda. Detta bevisas bland annat av två undersökningar, en som genomfördes i en elektronikbutik och en annan på en restaurang. I elektronikbutiken stannade kunderna åtta minuter längre i butiken under de dagar som man spelade musik, och försäljningen ökade med 78 procent, jämfört med de dagar då det var tyst. På restaurangen kunde man se att gästernas betalningsvilja förändrades beroende på vilken musik de spelade. Bäst betalade gästerna när restaurangen spelade jazz, och allra sämst betalningsvilja hade gästerna när det var tyst i restaurangen. Det lönar sig därför att bli mer medveten om vilken musik som spelas i butiker, både som butiksinnehavare och som kund.

Visat samband mellan musik och hälsa

Många har nog upplevt att de blivit på lite bättre humör av att sätta på en låt med sin favoritartist. Nu är det också vetenskapligt bevisat att vi faktiskt mår bättre av att lyssna på musik. Enligt en ny avhandling i psykologi från Göteborgs Universitet har man lyckats visa att stresshormonet kortisol minskas i kroppen när vi hör musik. Även om resultatet blev ännu bättre när försökspersonerna själva fick välja vilken musik de lyssnade på, så påverkades humöret bara av att man omgavs av någon typ av musik. I studien så fick 207 personer uppgiften att skriva en dagbok om en dag i sitt liv, för att sedan dela in dagen i olika delar. Efteråt fick de svara på frågor om de olika delarna av dagen, och det visade sig då att de upplevde mer positiva känslor vid de tillfällen då de lyssnade på musik.

effects-of-music

 

Stresshormonet kortisol minskas av musik
I avhandlingens andra del så ville man mäta nivåerna av stresshormonet kortisol i samband med att man lyssnar på musik. En grupp människor fick i uppgift att under en veckas tid sätta sig att vila i 30 minuter efter att de kommit hem från jobbet. Under de följande tre veckorna skulle de sätta sig ner och vila samtidigt som de lyssnade på musik. Under samma veckor fick en kontrollgrupp i uppgift att sätta sig ner och ta det lugnt efter arbetsdagen, men utan att lyssna på musik. När man sedan utvärderade hur de här personerna mådde under den här tiden, så visade det sig att de upplevde ett ökat välbefinnande när de fick lyssna på musik, och dessutom att stresshormonet kortisol minskade i samband med musiklyssning.

En tes som får stöd av andra undersökningar
Tesen att musik kan göra underverk för hälsan bekräftas också av andra studier. I Helsingfors och Jyväskylä har neurologisk forskning visat att musik faktiskt kan vara bättre för hälsan än idrott. Utan att veta varför så har man kunnat bevisa att musik aktiverar alla delar av hjärnan och kan användas för att bota till exempel depression och sömnlöshet. Det har också visat sig att effekterna blir ännu större när patienterna får välja sin egen favoritmusik. Enligt tidigare undersökningar av hjärnaktivitet hos möss, så har man upptäckt att klassisk musik i regel fungerar bättre än popmusik. Särskilt förtjusta var mössen i Verdis opera ”La Traviata”

Ändrade musikvanor

Musik är ett av de områden där våra konsumtionsvanor ändrats i högst utsträckning under de senaste åren. Eftersom det är det kulturella medium som kanske är i minst behov av en fysisk produkt, är det i backspegeln kanske inte särskilt konstigt. När internet kom in i var mans hus blev det plötsligt möjligt att dela med sig av sin musik utan att ens behöva kopiera en cd-skiva. Detta ökade som bekant mängden piratkopierat material avsevärt, vilket fick tuffa konsekvenser för musikbranschen. Under den senaste tiden har dock något börjat hända, och musikbranschen vädrar åter morgonluft. Anledningen till detta är framförallt de streamingtjänster som gjort det möjligt att lyssna på ett obegränsat antal låtar till en låg månadskostnad. Enligt musiksverige.org har den illegala nedladdningen minskat till förmån för lagliga alternativ som till exempel Spotify, och det ser ut som att detta är en trend som kommer att hålla i sig.001_7

 

Mer svensk musik
Att våra musikvanor håller på att förändras är en tes som också bekräftas i en artikel på nyteknik.se. En talesperson från Spotify menar att de ser tydliga mönster i hur delningen av musik till vänner och bekanta gör att vi tenderar att välja inhemsk musik till förmån för till exempel amerikansk. För ett år sedan lyssnade 46 % av användarna på musik från Sverige, medan omkring 23 % valde amerikanska artister. Bara fem år tidigare valde 35 % svenska artister och hela 39 % amerikanska.

En ny typ av utgivare av musik
Sättet som artister når framgång på är också något som håller på att förändras, enligt samma artikel. Att slå igenom på Spotify är något som blir allt vanligare eftersom en låt med en ny artist snabbt kan delas mellan en stor grupp människor, vilket i många fall leder till framgång även på mer traditionella typer av topplistor. Detta leder enligt artikeln till att vi kan få se en helt ny typ av musikutgivare, nämligen de som är mest aktiva på olika streamingtjänster. Huruvida piratkopieringen av musik kommer fortsätta att stå för en minskande andel av den totala musikkonsumtionen vet vi ännu inte, men mycket tyder på att musikbranschen genom Spotify, WiMP och andra tjänster för strömning av musik har hittat ett koncept som konsumenterna tagit till sig.

meeta