Ändrade musikvanor

Musik är ett av de områden där våra konsumtionsvanor ändrats i högst utsträckning under de senaste åren. Eftersom det är det kulturella medium som kanske är i minst behov av en fysisk produkt, är det i backspegeln kanske inte särskilt konstigt. När internet kom in i var mans hus blev det plötsligt möjligt att dela med sig av sin musik utan att ens behöva kopiera en cd-skiva. Detta ökade som bekant mängden piratkopierat material avsevärt, vilket fick tuffa konsekvenser för musikbranschen. Under den senaste tiden har dock något börjat hända, och musikbranschen vädrar åter morgonluft. Anledningen till detta är framförallt de streamingtjänster som gjort det möjligt att lyssna på ett obegränsat antal låtar till en låg månadskostnad. Enligt musiksverige.org har den illegala nedladdningen minskat till förmån för lagliga alternativ som till exempel Spotify, och det ser ut som att detta är en trend som kommer att hålla i sig.001_7

 

Mer svensk musik
Att våra musikvanor håller på att förändras är en tes som också bekräftas i en artikel på nyteknik.se. En talesperson från Spotify menar att de ser tydliga mönster i hur delningen av musik till vänner och bekanta gör att vi tenderar att välja inhemsk musik till förmån för till exempel amerikansk. För ett år sedan lyssnade 46 % av användarna på musik från Sverige, medan omkring 23 % valde amerikanska artister. Bara fem år tidigare valde 35 % svenska artister och hela 39 % amerikanska.

En ny typ av utgivare av musik
Sättet som artister når framgång på är också något som håller på att förändras, enligt samma artikel. Att slå igenom på Spotify är något som blir allt vanligare eftersom en låt med en ny artist snabbt kan delas mellan en stor grupp människor, vilket i många fall leder till framgång även på mer traditionella typer av topplistor. Detta leder enligt artikeln till att vi kan få se en helt ny typ av musikutgivare, nämligen de som är mest aktiva på olika streamingtjänster. Huruvida piratkopieringen av musik kommer fortsätta att stå för en minskande andel av den totala musikkonsumtionen vet vi ännu inte, men mycket tyder på att musikbranschen genom Spotify, WiMP och andra tjänster för strömning av musik har hittat ett koncept som konsumenterna tagit till sig.

meeta