Musik påverkar hur vi handlar

Vi vill gärna tro att vi har full kontroll över vårt eget beteende, och att alla val vi gör när vi handlar är fullt medvetna val. Flera studier och ny forskning visar dock att vi påverkas undermedvetet av musik i stor utsträckning – särskilt när vi handlar.

Genom att spela en viss sorts musik kan en butik eller ett café till exempel rikta sig mot en särskild målgrupp. Människor identifierar sig med andra utifrån faktorer som kläder och musik, och en särskild musikgenre kan därför skapa samhörighet mellan kunden och butikspersonalen – vilket i sin tur ökar köpglädjen. Vilken typ av musik som är bäst för att få sina kunder att handla beror alltså på vilken målgrupp man riktar sig till. En av de nya studierna genomfördes till exempel i en vinbutik, där det visade sig att kunderna köpte dyrare viner när de spelade klassisk musik – sannolikt för att den klassiska musiken ger sofistikerade associationer. En annan studie, i en annan vinbutik, visade att kunderna köpte tyskt vin när de hörde blåsmusik (det vill säga typiskt tysk musik) och franskt vin när de hörde dragspelsmusik (det vill säga typiskt fransk musik).

Musik påverkar hur vi handlar

 

Också musikens tempo spelar roll. Forskning visar att vi stannar längre i butiker och på restauranger om de spelar långsam musik, något som utnyttjas i till exempel dagligvaruhandlar och på finare restauranger. På snabbmatsrestauranger spelas istället musik i högt tempo, för att gästerna ska tugga snabbare och därmed lämna bord fria till nya gäster snabbare.

Det alla studier var eniga om var dock att det alltid är bättre att spela musik i butiken än att låta tystnad råda. Detta bevisas bland annat av två undersökningar, en som genomfördes i en elektronikbutik och en annan på en restaurang. I elektronikbutiken stannade kunderna åtta minuter längre i butiken under de dagar som man spelade musik, och försäljningen ökade med 78 procent, jämfört med de dagar då det var tyst. På restaurangen kunde man se att gästernas betalningsvilja förändrades beroende på vilken musik de spelade. Bäst betalade gästerna när restaurangen spelade jazz, och allra sämst betalningsvilja hade gästerna när det var tyst i restaurangen. Det lönar sig därför att bli mer medveten om vilken musik som spelas i butiker, både som butiksinnehavare och som kund.

meeta